Våre partnere:

• The Sparrows Nest
- er et barnehjem i Jelgava i Latvia, som gir barna omsorg og et trygt sted å være i en overgangsfase mellom en vanskelig tilværelse og et nytt liv i en kjærlig familie. Sparrows Nest og KCF har samarbeidet siden 2004, og vi arbeider tettere sammen med dem for hver uke som går.

•”New Life” Christian Center of Bauska, Latvia
- pastorparet i denne menigheten har vært nære venner av grunnleggerne av KCF helt siden 1993. Og de har siden vært viktige partnere i arbeidet for barna i Latvia.

• Tobias Andrè barnefond
- er en gren av Kids Care Foundations arbeid. Fondet ble startet da Eli og Ola Dalsaune, grunnleggerne av KCF, fikk sitt første barnebarn. Det ble da tydelig hvor heldig Tobias AndrŽ er som ble født inn i en kjærlig familie i Norge, i motsetning til mange av de barna vi møter gjennom KCFs arbeidet.
Kids Care Foundation    •    Strandveien 11, 7042 Trondheim    •   Tlf: 92092280    •    epost: kidscf@online.no

Through the late-seventies, quartz wrist watches had been becoming hublot replica sale in this kind of amounts which their own price plummeted, producing mechanised rolex replica sale very costly in comparison. Most of the conventional watchmakers, a number of who have been generating wrist watches for hundreds of years, disappeared, swept below through the enormous promoting energy from the quartz view. With regard to rolex replica there is just one point for this, which had been to create the actual Oysterquartz. Really, the actual Oysterquartz came into being following rolex replica uk attempted in order to sneak a good off-the-shelf Beta twenty one quartz motion right into a situation which did not fulfill their very own replica watches requirements, a good understanding in to exactly how not willing the standard manufacturers had been within implementing this particular replica watches new technologies.