Kids Care Foundation    •    Strandveien 11, 7042 Trondheim    •   Tlf: 92092280    •    epost: kidscf@online.no
Om Kids Care Foundation

Styret i KCF
Styret i Kids Care Foundation består av 5 styremedlemmer. Alle har fra første tur i 1993, før KCF ble stiftet, vært engasjert i arbeidet på hver på sin måte. Alle er de med på frivillig basis og har sine daglige gjøremål, som jobb og studier, ved siden av.

Ola Dalsaune er utdannet elektriker, og er i dag lærer i dette faget på Heimdal videregående skole. Han er en av grunnleggerne i KCF, og er dagligleder og styreformann i organisasjonen.

Eli Dalsaune er den andre av grunnleggerne av KCF. Hun innehar ansvaret for personaladministrasjon både i inn- og utland. Hun jobber til daglig i Kirkens Nødhjelp som regionskonsulent.

Nina Edvardsen er sekretær i menigheten Betel i Trondheim. I KCF er hun en del av styret og utfyller jobben som sekretær.

Frode Dalsaune er eget næringsdrivende, innen transport, til daglig. I KCF sitter han i styret og er ansvarlig for økonomien.

Mona Dalsaune studerer sosial antropologi på Norges Teknisk og Naturvitenskapelige Universitet. Hun sitter i styret i KCF og er P.R. ansvarlig i organisasjonen.Historikk

Kids Care Foundation ble startet i 1997 av Eli og Ola Dalsaune, men det hele begynte sommeren 1992. Da var Ola med som sjåfør på en hjelpesendingstur til Estland, Latvia og Hviterussland. Det som møtte han der av menneskelig nød, fysisk, psykisk og åndelig, gjorde et sterkt inntrykk. Det førte til at han ville gjøre noe for å bedre livskvaliteten deres.

Eli og Ola gikk da i Trondheim Kristne Senter (TKS) og sammen med noen av medlemmene der startet de et misjonsarbeid.

Den første turen ut fra TKS ble arrangert sommeren 1993. Det var en stor gruppe som dro. De hadde med seg hjelpesending, predikanter, lovsangsteam og teathergruppe. Frem mot 1997 ble det mange turer. Mange fikk sine liv forandret, både av de som dro på tur og de som fikk besøk. De byene som det ble opprettet kontakt med var Narva i Estland, Daugavpils og Bauska i Latvia og Polotsk i Hviterussland.

I 1997 gikk Trondheim Kristne Senter sammen med pinsemenigheten Betel i Trondheim. Da var tiden inne for å etablere Kids Care Foundation. Gjennom stiftelsen ville de utvikle arbeidet som var rettet først og fremst mot barn og barnefamilier. De startet et fjernadopsjonsprogram og fortsatte med arrangeringen av turer, en til to ganger i året. Disse turene var nødhjelps og evangeliseringsturer. Samarbeidspartnerne i Narva, Daugavpils, Bauska og Polotsk var pinsemenigheter.

I 1999 ble det opprettet en kontakt med Ranheim skole. De ønsket kontakt med en skole i Latvia for gjensidig utveksling. Og de fikk kontakt med en skole i Daugavpils. Det ble arrangert flere turer med hjelpesending fra elevene på Ranheim. Initiativtakerne blant lærerne var med på disse turene, og de er fortsatt noen av KCFs nærmeste kontakter.Under sommerturen 2004 fikk KCF kontakt med et barnehjem for foreldreløse barn i Jelgava, Latvia. Barnehjemmet heter Sparrows Nest og har blitt KCFs primære samarbeidspartner.  Mer om dette barnehjemmet kan du lese under mottakere, og link til deres egen hjemmeside finner du under linker.

Through the late-seventies, quartz wrist watches had been becoming hublot replica sale in this kind of amounts which their own price plummeted, producing mechanised rolex replica sale very costly in comparison. Most of the conventional watchmakers, a number of who have been generating wrist watches for hundreds of years, disappeared, swept below through the enormous promoting energy from the quartz view. With regard to rolex replica there is just one point for this, which had been to create the actual Oysterquartz. Really, the actual Oysterquartz came into being following rolex replica uk attempted in order to sneak a good off-the-shelf Beta twenty one quartz motion right into a situation which did not fulfill their very own replica watches requirements, a good understanding in to exactly how not willing the standard manufacturers had been within implementing this particular replica watches new technologies.